Rodinné včelařství Roztočilovi

Za vším, jak už to u mne bývá, byla žena. Cherchez la femme. Stařeček pocházel z Moravského Krumlova, kde včelařil ještě v tzv. Čechoslovácích, ale láska ke stařence ho přenesla přes hory a doly do obce s krásným názvem Česká. Zde spolu včelařili od roku 1960. Postupně rozšiřovali včelstva a modernizovali na tehdejší nové nástavkové úly s Adamcovou mírou. V roce 2014 opět zasáhl osud a kromě své ženy, jsem také vyženil lásku ke včelám a svého včelmistra Jana Janštu - podobnost se včelařským průkopníkem a prvním učitelem včelařství na císařském dvoře ve Vídni  Antonem Janšou nemůže být náhodná :-)
V roce 2016 jsme rozšířili naše stanoviště v České ještě o stanoviště v krásném prostředí bývalé Střední zahradnické školy na Lánech v Brně Bohunicích a postupně přibývají další stanoviště. Investovali jsme do nových technologií, pořídili jsme kompletně nové úly, vybudovali novou medárnu v nerezu, účastnili se spousty školení a přednášek, abychom produkovali jen ten nejlepší včelí med přímo od včelaře. Snažíme se včelařit s co největším přínosem pro přírodu a přizpůsobovat se potřebám včel s využitím nejmodernějších poznatků, ale vždy má poslední slovo opět "žena" Matka příroda.

 

Certifikát ČESKÝ MED 


 

 

Medy posíláme pravidelně na laboratorní rozbory do Výzkumného včelařského ústavu v Dole, abychom měli jistotu, že zákazníkům dodáváme med přímo do včelaře té nejvyšší kvality!

MEDY z Rodinného včelařství Roztočilovi pravidelně získavají certifikát ČESKÝ MED, který potvrzuje výbornou kvalitu a splňuje přísnější normu než kterou musí splňovat medy v Evropské unii!

STANOVIŠTĚ

v obci Česká nám dovoluje stáčet Český MED z České :-) který je zárukou výborného požitku se zachováním všech výživových hodnot

PÉČE

o včeličky je náš koníček, poslání vůči přírodě a v neposlední řadě velký závazek k našim zákazníkům

VIZE

kraj, kde žily včely, byl pokládán za šťastnou zem a v takové chceme žít „Aby to byla země mlékem a strdím oplývající.“

CÍLE

chceme se věnovat sebevzdělávání, apiterapii, vlastnímu chovu matek a výchově nových mladých včelařů

Včelařství nejen rodinné

je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. Předmětem je chov včely medonosné. Výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed. Významným výstupem včelařské činnosti je též opylení rostlin. Včelaření se v Česku věnují z velké části malovčelaři ze záliby. Včelařství je však také profesionálním oborem realizovaným na včelích farmách.